• Uvítacie video je určené všetkým poslucháčom kurzu Hipoterapie, ktorí sa chcú dozvedieť, ako správne pracovať s portálom shahipoedu.sk.