Kurz Hipoterapia je rozdelený na 2 časti. Prvá teoretická časť je spoločná pre asistentov aj terapeutov a druhá špecializovaná je určená už len terapeutom. Cieľom kurzu je získať všeobecné vedomosti o hipoterapii, jej delení, výberu koňa, práci s klientom aby boli absolventi pripravení po jeho ukončení na samostatnú prácu hipoterapeuta.

Hipoterapia I. - Všeobecná časť - teória

Teória v prvej časti kurzu je zameraná na hipoterapiu a hipológiu všeobecne a je spoločná pre všetkých záujemcov o kurz hipoterapie - asistentov aj terapeutov. V teoretickej časti sa dozviete všetko o hipoterapii, aké je jej základné rozdelenie, aké sú rozdiely v jednotlivých formách terapií, pre koho je vhodná, výber koňa, základy bezpečnosti a veľa ďalších informácií potrebných k pochopeniu a výkonu hipoterapie. Teoretická časť je rozdelená na jednotlivé okruhy, ktoré hipoterapia zahŕňa a to hipológiu, hiporehabilitáciu, pedagogicko-psychologické jazdenie,  športové jazdenie a potom v samostatnej kategórii sú témy ohľadom managementu hipoterapie. 

Hipoterapia II.- Špecializovaná časť - teória

Teória druhej  časti kurzu sa rozdeľuje už podľa zamerania na hiporehabilitáciu a pedagogicko-psychologické jazdenie, absolventi sú rozdelení do dvoch skupín podľa zamerania a je už užšie zamerané na konkrétne oblasti hipoterapie a prácu s klientom. Táto časť kurzu je určená už len pre terapeutov. Prednášky sa zameriavajú na jednotlivé diagnózy, ako s nimi pracovať ako vytvárať terapeutické plány, či už krátkodobé alebo dlhodobé.

Celú koncepciu kurzu hipoterapie nájdete na stránke www.hipoterapia-sha.sk v sekcii ako sa stať hipoterapeutom.