V prednáške Zásady bezpečnosti pri hipoterapii sa poslucháč oboznámi so zásadami bezpečnosti pri hipoterapii - načo si dávať pozor, ako predchádzať rizikovým situáciám, aby bola HT čo najbezpečnejšia a povieme si aj základy prvej pomoci. Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Alexandra Kafková

V prednáške Minimálne požiadavky na vybavenie hipoterapeutického centra sa poslucháč oboznámi so štandardom, ktorý musí spĺňať každé hipoterapeutické centrum.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Božena Minková

V prednáške Právne subjekty pre výkon intervencií s asistenciou zvierat – hipoterapie sa poslucháč oboznámi s platnými právnymi normami v našej oblasti v súvislosti s výkonom hipoterapie.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Bc. Pavlína Matulániová

V prednáške Pedagogické minimum hipoterapeuta sa poslucháč oboznámi s pedagogickým základom vhodným pre hipoterapeuta.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Dušana Baloghová

V prednáške Equine Assisted Learning sa poslucháč oboznámi s experimentálnym procesom učenia - koňmi asistovaným učením.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša:  Petra Janečková

V prednáške Pomôcky v hipoterapii sa poslucháč oboznámi s pomôckami, ktoré sa využívajú pri hipoterapii.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Alexandra Kafková