V prednáške Hra ako terapeutický prostriedok v hipoterapii sa poslucháč oboznámi s typmi hier, ktoré môžno využívať pri hipoterapii. Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Lenka Kňazovická, PhD.

V prednáške Klienti s autizmom a poruchami zmyslového vnímania sa poslucháč oboznámi s tým, ako pracovať s klientmi s poruchami zmyslového vnímania a autizmom.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Zuzana  Peťovská


V prednáške Pedagogicko - psychologické jazdenie pri jednotlivých problémoch sa poslucháč oboznámi s postupmi a aktivitami pri jednotlivých problémoch PPJ. Prednáška je rozdelená do dvoch videí. Po jej absolvovaní sú poslucháčom k dispozícii  prezentácie na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Božena Minková


V prednáške Využitie práce zo zeme v hipoterapii sa poslucháč oboznámi s využitím práce zo zeme v hipoterapii.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Ivana Szamaranszká


V prednáške Strach pri hipoterapii a ako s ním pracovať sa poslucháč oboznámi s tým, ako pracovať so strachom pri hipoterapii. Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Božena Minková


Druhá časť prednášky Štruktúra terapeutickej jednotky v hipoterapii určená pre študentov PPJ. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Lenka Kňazovická, PhD.

V prednáške Terapeutický plán sa poslucháč oboznámi s tým, prečo je dôležitý terapeutický plán a ako ho správne vytvoriť.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Božena Minková


V prednáške Základy Hiporehabilitácie v PPJ sa poslucháč oboznámi so základmi hiporehabilitácie v PPJ.
Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Alexandra Kafková


Prednáška Psychoterapeutické jazdenie je rozdelená na dve časti - teoretickú a metodickú. Poslucháč sa v nich oboznámi s psychoterapeutickým jazdením. Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní sú poslucháčom k dispozícii prezentácie na stiahnutie.

Prednáša: MUDr. Karol Hollý