V prednáške Využitie hipoterapie v logopédii sa poslucháč oboznámi s tým, ako sa hipoterapia dá využiť v logopédii.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Ivana Szamaranszká


V prednáške Komunikácia s rodičmi a dieťaťom počas HT sa poslucháč oboznámi s tým, ako komunikovať s dieťaťom a jeho rodičom počas hipoterapie.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Ivana Szamaranszká


V prednáške Hipoterapia z pohľadu detského psychológa sa poslucháč oboznámi s pohľadom detského psychológa na hipoterapiu.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Ivana Szamaranszká


V prednáške Ďalšie vzdelávanie, supervízia a práca s rodičmi ako zástupcami klientov poslucháč získa prehľad o ďalších možnostiach vzdelávania a práci s rodičmi klientov. Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Lenka Kňazovická, PhD.

V prednáške Optimálne fyzio hipoterapeuta sa poslucháč oboznámi so zásadami šetrenia vlastného tela počas hipoterapie.
Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Bc. Janka Javorová


V prednáške Korektný sed sa poslucháč oboznámi s korektným sedom.
Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Martina Fillová Miháliková


V prednáške Dotyková hipoterapia sa poslucháč oboznámi s dotykovou hipoterapiou.
Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Barbora Karellová