V tejto sekcii poslucháči nájdu záverečné testy ku kurzu.

Záverečný test k druhej časti kurzu je určený iba pre poslucháčov Hiporehabilitácie. Test bude sprístupnený od 30. 7. 2023 (8:00) do 2. 8. 2023 (23:59). Poslucháči kurzu ho môžu absolvovať kedykoľvek v tomto časovom intervale, ale budú mať iba jeden pokus. Na dokončenie je stanovený limit 90 minút a pre úspešné absolvovanie musia poslucháči dosiahnuť minimálne 80%.

Záverečný test k druhej časti kurzu je určený iba pre poslucháčov Pedagogicko-psychologického jazdenia (PPJ). Test bude sprístupnený od 30. 7. 2023 (8:00) do 2. 8. 2023 (23:59). Poslucháči kurzu ho môžu absolvovať kedykoľvek v tomto časovom intervale, ale budú mať iba jeden pokus. Na dokončenie je stanovený limit 90 minút a pre úspešné absolvovanie musia poslucháči dosiahnuť minimálne 80%.

Opravný test: Test bude sprístupnený od 15. 4. 2023 (8:00) do 16. 4. 2023 (23:59). Poslucháči kurzu ho môžu absolvovať kedykoľvek v tomto časovom intervale, ale budú mať iba jeden pokus. Na dokončenie je stanovený limit 2 hodiny a pre úspešné absolvovanie musia poslucháči dosiahnuť minimálne 75% (terapeuti) a 70% (asistenti).
Záverečný test k prvej časti kurzu.Test bude sprístupnený od 1. 4. 2023 (8:00) do 5. 4. 2023 (23:59). Poslucháči kurzu ho môžu absolvovať kedykoľvek v tomto časovom intervale, ale budú mať iba jeden pokus. Na dokončenie je stanovený limit 80 minút a pre úspešné absolvovanie musia poslucháči dosiahnuť minimálne 75%.