V prednáške Úvod do hiporehabilitácie 1 a 2  sa poslucháč oboznámi s históriou, terminológiou, pôsobiacimi faktormi, pôsobením, indikáciami a kontraindikáciami hipoterapie a hiporehabilitácie.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.

V prednáške Skladba hipoterapeutickej jednotky sa poslucháč oboznámi so skladbou HR jednotky so zameraním na hiporehabilitáciu, čiže čo všetko sa môže zahrnúť do jednej hipoterapeutickej hodiny.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Alexandra Kafková

V prednáške Výber vhodného koňa pre hiporehabilitáciu sa poslucháč oboznámi s výberom vhodného koňa pre hiporehabilitáciu.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Alexandra Kafková