V prednáške Rôzne formy práce pri PPJ poslucháč získa prehľad o tom, aké možnosti práce má terapeut k dispozícii.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Lenka Kňazovická, PhD.

V prednáške Kľúč ku kvalitnej hipoterapii: Osobnosť terapeuta sa poslucháč oboznámi so základom kvalitnej terapie - osobnosťou terapeuta.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Lenka Kňazovická, PhD.

V prednáške Štruktúra terapeutickej jednotky poslucháč získa jednoduchý návod ako si navrhnúť a rozplánovať terapiu tak, aby v nej bol dosiahnutý stanovený cieľ.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Lenka Kňazovická, PhD.

V prednáške Faktory pôsobiace na klienta v hipoterapii sa poslucháč oboznámi s faktormi pôsobiacimi na klienta prostredníctvom koňa.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Ivana Szamaranszká

V prednáške Pomáhajúce profesie v PPJ sa poslucháč oboznámi s ponukou jednotlivých pomáhajúcich profesii z oblasti mentálneho zdravia v hipoterapii.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Ivana Szamaranszká

V prednáške Pôsobenie koňa na človeka sa poslucháč oboznámi s tým, aký vplyv má kôň na dieťa a človeka vo všeobecnosti.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Božena Minková

V prednáške Fázy vývinu vzťahu človek – kôň od malička po dospelosť sa poslucháč oboznámi s tým, ako by sa ideálne vyvíjal vzťah medzi dieťaťom a koňom, keby dieťa bolo v kontakte s koňom od malička po dospelosť.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Božena Minková

V prednáške Výber koňa pre PPJ poslucháč zistí ako správne vybrať koňa vhodného pre pedagogiko-psychologické jazdenie.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: Mgr. Božena Minková