V prednáške Vybrané časti etológie koní pre potreby hippoterapeutov I. sa poslucháč oboznámi s etológiou - vedeckou náukou o správaní sa živočíchov, konkrétne koní, pre potreby hippoterapeutov.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: MUDr. Karol Hollý

V prednáške Základy teórie učenia - jej využitie pri obsadaní a základnom výcviku koní sa poslucháč oboznámi s tým, ako sa zviera učí.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: MUDr. Karol Hollý

V prednáške Pohyb koňa - chody sa poslucháč oboznámi s chodmi koňa.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: MUDr. Karol Hollý


V prednáške Nároky na koňa a terapeuta v hippoterapii sa poslucháč oboznámi s nárokmi kladenými na koňa a terapeuta v HT.

Prednáška prebieha formou videa. Po jej absolvovaní je poslucháčom k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

Prednáša: MUDr. Karol Hollý